politica de confidențialitate

1. Datele de identificare

Prin publicare acestei politici, ICS ”METRO Cash&Carry Moldova” SRL (în continuare ”METRO), vă informează conform prevederilor art. 12 din Legea 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, despre modalitatea de prelucrare a datelor personale în cadrul accesării rețelei Wi-Fi.

2. Datele de contact ale Operatorului și Responsabilului pentru protecția datelor personale

În cazul în care există careva neclarități cu privire la prelucrarea datelor Dvs. personale, puteți contacta operatorul sau responsabilul pentru protecția datelor personale, utilizând următoarele date de contact:
- ICS ”Metro Cash&Carry Moldova” SRL – MD-4839, str. Chișinăului, 5, s. Stăuceni, mun. Chișinău Republica Moldova;
- E-mail: protectia.datelor@metro.md.

3. Categoriile de date personale prelucrate

În cadrul utilizării rețelei Wi-Fi, METRO va prelucra următoarele categorii de date:
a) Date de înregistrare:
- Adresa MAC (adresa hardware a dispozitivului, de ex-lu: smartphone, laptop, tabletă etc.);
- Numărul și tipul de dispozitive finale utilizate în zona de acțiune a rețelei Wi-Fi.
b) Date de utilizare:
- Adresa IP (adresa atribuită de rețea);
- Timpul și durata de utilizare a rețelei.
Datele respective sunt prelucrate într-un mod anonim și pot fi transmise altor companii sau furnizori de servicii pentru a îmbunătăți calitatea serviciului. În cadrul prelucrării acestor date, în niciun moment nu se va stabilit o relație între dispozitiv și o persoană fizică. Astfel, nu vom determina identitatea persoanelor fizice ce utilizează dispozitivile conectate la rețeaua Wi-Fi.

4. Scopul prelucrării și perioada de stocare a datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate de către METRO pentru realizarea scopurilor următoare:
- Gestionarea accesului clientului la rețeaua Wi-Fi activă în unitățile comerciale ”METRO Cash&Carry”. Prelucrarea datelor în acest scop este întemeiată pe art. 5 alin. 5 lit. a Legea 133/2011.
- Asigurarea din punct de vedere tehnic utilizarea rețelei Wi-Fi, prelucrarea de date fiind întemeiată pe art. 5 alin. 5 lit. a Legea 133/2011;
- Îmbunătățirea calității și asigurarea funcționalității rețelei Wi-Fi. În acest scop, prelucrarea de date este întemeiată pe art. 5 alin. 5 lit. e din Legea 133/2011;
În toate cazurile, datele vor fi fi păstrate pentru o perioadă de 30 de zile de la data solicitării de acces la rețeau Wi-Fi or mai mult, în cazul intervenirii unui temei legal ce-i permite sau îl obligă pe operator să extindă termenul de stocare.

5. Opțiunea de furnizare a datelor personale

Furnizarea datelor descrise mai sus este necesară pentru realizarea scopurilor indicate în pct. 4. Menționăm, că furnizarea acestor date este benevolă și nu aveți o obligație de a transmite datele respective către METRO. Însă, refuzul de a transmite datele respective va însemna imposibilitatea realizării scopurilor menționate mai sus, astfel, nu veți putea accesa rețeaua Wi-Fi. Dar, necomunicarea datelor respective, nu va afecta drepturile Dvs. în calitate de client sau modalitatea de prestare a altor servicii de către METRO în folosul Dvs.
6. Destinatarii de date
Pentru realizarea scopurilor menționate, existența unei obligații legale sau a unui alt temei de prelucrarea a datelor decât cele invocate supra, datele pot fi transmise către:
- Furnizorii serviciilor de comunicații electronice (internet);
- Furnizorii serviciilor de mentenanță a rețelei Wi-Fi;
- Furnizorii serviciilor de stocare a datelor;
- Instituții și autorități de stat;
Menționăm că unii furnizori de servicii contractați pot fi din cadrul sau din afara Spațiului Economic European (SEE). Însă, Vă comunicăm că ne asigurăm în fiecare caz, prin clauze contractuale încheiate, că acești furnizori de servicii prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare a RM sau UE, asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor Dvs.

7. Drepturile subiectului de date cu caracter personal

În calitate de subiect de date cu caracter personal, puteți contacta în orice moment responsabilul nostru pentru protecția datelor printr-o notificare întocmită în formă liberă, utilizând datele de contact menționate mai sus, pentru a Vă exercita drepturile conform Legii nr. 133/2011. Aceste drepturi sunt:
- Dreptul de a primi informații despre prelucrarea datelor și o copie a datelor prelucrate (dreptul de acces, art. 13 din Legea nr. 133/2011),
- Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, art. 14, lit. a) din Legea nr. 133/2011),
- Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, ștergerea informațiilor oferite altor operatori în legătură cu cererea de ștergere (dreptul la ștergere, art. 14, lit. a) și art. 16) din Legea nr. 133/2011),
- Dreptul de a cere restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționarea prelucrării, art. 16 din Legea nr. 133/2011),
- Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor pentru a o opri (dreptul de opoziție, art. 16 din Legea nr. 133/2011),
- Dreptul la retragerea consimțământului acordat în orice moment pentru a opri prelucrarea datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului efectuate înainte de retragere (dreptul la retragerea consimțământului, art. 5, alin. 2 din Legea nr. 133/2011).
- Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor constituie o încălcare a Legii nr. 133/2011 (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, art. 27 din Legea nr. 133/2011).

8. Modificarea politicii de confidențialitate

Din cauza unor posibile modificări în procesul de prelucrare descris mai sus sau în legislația relevantă, ar putea fi necesară o modificare a acestei politici de confidențialitate. În acest caz, Vă vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare bazată pe consimțământul Dvs., vom solicita un consimțământ nou al Dvs., dacă va fi necesar.