POLITICA COMPANIEi îN DOMENIUL CALITățII șI SIGURANțEI ALIMENTULUI

I.C.S. METRO CASH & CARRY MOLDOVA S.R.L. susține afacerile independente de mai bine de 19 de ani, strategia companiei fiind de a ajuta clienții noștri să facă față provocărilor din mediul de afaceri, prin furnizarea de soluții și servicii durabile cu valoare economică adăugată, abordând strategia multi-channel. Politica companiei în domeniul Calității METRO susține atingerea obiectivelor strategice setate și revizuite anual. Această Politică de Calitate a METRO este construită pe următoarele principii:

Angajament

• Ne angajăm să asigurăm implementarea unui Sistem de Management al Calității și Siguranței eficient, în întreaga companie, ceea ce asigură nivelul de calitate dorit, diferențiere pentru Mărci Proprii și Ultra Fresh, servicii de calitate pentru afacerile clienților METRO ce vor duce la loialitatea și satisfacția lor.
• Ne angajăm să fim un partener responsabil, în fiecare zi mai bun, promovând beneficiile sustenabilității pentru afacerile clienților noștri, prin asigurarea produselor și a ingredientelor Marca Proprie din surse sigure.
• Ne angajăm să sprijinim afacerile clienților noștri oferind, în plus față de produse, servicii de calitate cu valoare adăugată, și soluții pentru a face față provocărilor zilnice de afaceri.
• Ne angajăm să rămânem relevanți pentru clienții noștri, ascultând nevoile și așteptările acestora și construindu-ne portofoliul de soluții de calitate și siguranță alimentară pe baza feedback-ului lor.
• Atenuăm riscurile potențiale și nu facem niciodată compromisuri în ceea ce privește siguranța, calitatea și conformitatea legală.
• Suntem pregătiți să reacționăm prompt într-un mod adecvat și în timp util pentru a rezolva problemele legate de calitate.

Leadership

• Dezvoltăm și implementăm un Sistem de Management al Calității și Siguranței eficient în întreaga companie METRO, pe baza evaluării riscurilor, a standardelor internaționale, folosind tehnologia digitală, pentru a proteja și maximiza beneficiile tuturor clienților și părților interesate.
• Aplicarea Standardelor de Management al Calității și Siguranței comune în Metro Group asigură o calitate consecventă în toate etapele lanțului valoric, oferind totodată flexibilitatea necesară pentru a răspunde nevoilor specifice ale pieței locale.

Colaborare

• Lucrăm cu furnizori calificați pentru a oferi produse Marca Proprie și Ultra Fresh sigure, legale, conforme și de calitate; care îndeplinesc nevoile și așteptările afacerilor clienților noștri.
• Lucrăm cu parteneri de afaceri de încredere, acreditați, cum ar fi laboratoare, organisme de certificare, universități etc., pentru a verifica/evalua produsele noastre Marci Proprii și pentru a asigura îmbunătățirea continuă.
• Lucrăm cu clienții noștri/bucătari pentru a ne dezvolta sortimentul Marci Proprii, pentru a evalua produsele Marci Proprii, pentru a ne asigura că înțelegem corect nevoile și așteptările clienților noștri, ceea ce este cheia construirii și susținerii unui parteneriat semnificativ cu aceștia.

Oameni

• Tindem spre excelență, care este posibilă prin oameni profesioniști și implicați, care se angajează să realizeze satisfacția clientului.
• Angajații noștri sunt instruiți continuu, aplică aceste cunoștințe pentru a oferi produse și servicii de cea mai bună calitate.

Îmbunătățire

• Ne monitorizăm continuu performanța pentru a ne îmbunătăți Sistemele de Calitate și Siguranța și procesele și pentru a crește eficacitatea.
• Explorăm în mod continuu metode și instrumente inovatoare pentru a ne îmbunătăți produsele și serviciile care ne pot sprijini clienții, și să ne sporim propria competență.
• Învățăm din experiențele noastre și împărtășim această expertiză printr-o comunicare clar definită și eficientă.

În scopul realizării Politicii de Calitate și Siguranței și atingerii obiectivelor stabilite, Conducerea companiei I.C.S. METRO CASH & CARRY MOLDOVA S.R.L., în persoana Directorului General și Directorului Financiar și Directorului Operațional, împreună cu Echipa SMSA, se angajează să respecte prevederile legale naționale și internaționale în domeniul calității și să aloce toate resursele necesare, și anume: personal, infrastructură, resurse financiare.
Află mai multe despremetro
Accesează