NOTIFICARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PENTRU UTILIZAREA CANALELOR NOASTRE DE SOCIALIZARE

1. Informații generale

a) Introducere

Noi, ICS ”METRO Cash & Carry Moldova” SRL cu sediul pe str. Chișinăului 5, s. Stăuceni, mun. Chișinău, Republica Moldova, Cod Postal: MD-4839 (denumită în continuare" METRO "," noi "sau" nouă"), ne bucurăm de interesul dvs. față de compania noastră și față de canalele noastre de socializare. În cele ce urmează, veți găsi informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm și modul în care procesăm aceste date atunci când utilizați canalele noastre de social media și când beneficiați de serviciile și funcțiile canalelor.

b) Partea responsabilă

METRO este parțial responsabilă pentru prelucrarea datelor descrise mai jos și parțial furnizorul platformei respectivului canal de social media. Pentru prelucrarea individuală a datelor (de exemplu, Facebook Insights), furnizorul platformei respective impreuna cu noi suntem operatori comuni. Mai jos veți găsi informații suplimentare despre aceste responsabilități.

c) Canale de socializare

Operăm următoarele canale de socializare: Facebook; YouTube; LinkedIn; Instagram, Pinterest, TikTok, ok.ru.

d) Responsabilul cu protecția datelor al METRO

Puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor în orice moment la adresa de email: protectia.datelor@metro.md sau prin transmiterea unei solicitări datate și semnate la adresa sediului: ICS ”METRO Cash & Carry Moldova” SRL, str. Chișinăului 5, s. Stăuceni, mun. Chișinău, Republica Moldova, Cod Postal: MD-4839

e) Responsabilii cu protecția datelor din cadrul furnizorului de platformă

Datele de contact ale respectivului responsabil cu protecția datelor pot fi găsite pe site-ul respectiv:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

YouTube: https://www.youtube.com/intl/en-GB/about/policies/#community-guidelines

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Instagram: https://help.instagram.com/402411646841720

Pinterest: https://help.pinterest.com/en/data-protection-officer-contact-form

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/row/privacy-policy/en

Ok.ru: https://ok.ru/res/privacypolicy.html

2. Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

a) Comunicarea cu noi

In cazul in care ne contactați, vom folosi numele dvs. și datele suplimentare furnizate de dvs. pentru a răspunde la întrebarea dvs. În anumite cazuri, împărtășim conținutul pe canalul nostru de socializare, dacă aceasta este o funcție a canalului de socializare și comunicăm prin intermediul canalului. Dacă ne trimiteți o intrebare prin intermediul canalului de socializare, putem, în funcție de răspuns, să vă trimitem și către alte canale de comunicare sigure care garantează confidențialitatea. Desigur, puteți trimite întotdeauna întrebările dvs. la opțiunile noastre de contact menționate mai sus. Dupa solutionarea solicitarii, vom stoca, in general, atat solicitarea dvs. cat si raspunsul si documentatiile aferente pe durata termenului general de prescriptie prevazut de lege, dar fara a depasi 3 ani, cu excepția cazului în care avem nevoie de informații pentru a ne urmări interesele legale sau dacă există obligații legale de păstrare a datelor. Consideram că solicitarea este soluționată dacă se poate concluziona din circumstanțe că situatia în cauză a fost clarificată definitiv. Temeiul legal pentru prelucrare este art. 5 alin. 5 lit. b din Legea 133/2011.

b) Caracteristici ale comunității

Pe canalele noastre de socializare, vă oferim diverse funcții ale comunității din care puteți alege pentru a interacționa cu alți utilizatori (de exemplu, postați comentarii pe “peretele” nostru (“Facebook wall”), lăsați comentarii, aprecieri sau distribuiți postări). Vă rugăm să rețineți că aceste canale de socializare sunt accesibile publicului și orice informații personale pe care le publicați pot fi vizualizate de către alții. Nu putem controla modul în care alți utilizatori ai canalelor noastre de socializare utilizează aceste informații. Toate datele pe care le furnizați pentru caracteristicile comunității le procesăm pentru a asigura funcționarea corectă a acestor caracteristici. Fără aceste date nu este posibilă utilizarea caracteristicilor comunității. Prelucrarea acestor date se bazează pe art. 5 alin. 5 lit. b din Legea 133/2011 sau, sau, dacă există un interes legitim de a face utilizarea funcțiilor comunitare cât mai ușoare și eficiente posibil, pe baza art. 5 alin. 5 lit. e din Legea 133/2011. Conținutul postat în zonele comunității poate fi stocat pentru o perioadă nelimitată de timp. Dacă doriți în orice moment să eliminați orice conținut postat, vă rugăm să ne trimiteți un mesaj în acest sens - de ex. prin e-mail - la adresa de e-mail indicată mai sus (punctul 1 d)).

c) Newsletter

De asemenea, aveți opțiunea de a vă înregistra la newsletter-ul nostru pe canalele noastre de socializare prin cadre încorporate. Mai multe informații referitoare la înregistrarea la newsletter-ul nostru puteți găsi în “Extrasul din regulamentul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență ”Clienți””:

https://www.metro.md/protectia-datelor/gdpr

d) Transferul datelor cu caracter personal

În cazuri individuale, vom distribui conținutul dvs. pe canalul nostru de socializare respectiv, dacă aceasta este o funcție a canalului de socializare și vom comunica prin intermediul acestuia. Destinatarul datelor este inițial canalul respectiv de social media, de unde pot fi transmise unor terțe părți în scopuri proprii și sub responsabilitatea canalului respectiv de social media. Publicul, adică potențial toată lumea, este, de asemenea, destinatarul publicațiilor. Am dori să subliniem că, atunci când datele sunt procesate de operatorul platformei, datele utilizatorilor pot fi prelucrate în afara Uniunii Europene (UE) sau a Spațiului Economic European (SEE). Acest lucru poate genera riscuri, deoarece, de exemplu, aplicarea drepturilor ar putea fi îngreunată. Pentru detalii, vă rugăm să consultați declarația de protecție a datelor a operatorului platformei respective. Nu transferăm date către țări terțe din afara UE / SEE sau către o organizație internațională, cu excepția cazului în care există garanții adecvate, precum clauze contractuale standard sau o decizie de adecvare a Autorității naționale de protiecție a datelor personale. Informații suplimentare sau copii ale acestor garanții pot fi solicitate printr-o cerere informala adresată responsabilului nostru cu protecția datelor, utilizând datele de contact menționate mai sus.

3. Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Furnizorul platformei

Dorim să subliniem că utilizați canalul de social media și funcțiile sale pe propria răspundere. Acest lucru se aplică în special utilizării funcțiilor interactive (de exemplu, partajare, apreciere). METRO nu are nicio influență asupra tipului și sferei de aplicare a datelor prelucrate de furnizorul respectiv de platformă, tipului de prelucrare și utilizare sau transferului acestor date către terți. De asemenea, nu avem mijloace eficiente de control în acest sens. Infrastructura IT este operată de furnizorul respectiv de platformă. Acestea își mențin propriile politici de confidențialitate și propria relație cu utilizatorul (cu condiția să fiți un utilizator înregistrat). Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. în contextul utilizării profilului dvs. de utilizator, vă rugăm să contactați furnizorul platformei. Informații suplimentare despre prelucrarea datelor de către furnizorii de platforme pot fi găsite în politica de confidențialitate a furnizorului respectiv de platformă (a se vedea mai sus).

4. Operator comun(asociere)

Pentru metodele de urmărire web utilizate de furnizorii de platforme respectivi, furnizorul de platformă impreuna cu noi acționăm in calitate de operatori in comun. Urmărirea web poate fi efectuată, de asemenea, independent de faptul că sunteți autentificat sau înregistrat pe platforma de socializare. Cu greu putem influența metodele de urmărire web ale platformei de socializare și, în special, nu le putem opri. Vom primi doar statistici anonimizate - prin urmare nu avem acces la datele cu caracter personal care sunt procesate de furnizorul platformei. Prelucrarea și utilizarea datelor dvs. se bazează pe interesul nostru legitim de a optimiza canalul nostru de socializare. Posibilitățile de exercitare a drepturilor dvs. de a opri aceste metode de urmărire web pot fi găsite în declarațiile de protecție a datelor enumerate mai sus ale furnizorilor de platforme.

5. Drepturile dumneavoastră

Ca persoană vizată, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor în orice moment, printr-o notificare informala la datele de contact menționate mai sus pentru a vă exercita drepturile conform Legii 133/2011. Apoi vom verifica solicitarea dvs. (de exemplu, solicitare de informații sau obiecții) noi înșine sau, dacă este necesar, o vom transmite furnizorului de platformă relevant, în cazul în care solicitarea dvs. vizează prelucrarea datelor de către furnizorul de platformă.

Conform Legii 133/2011 – aveți următoarele drepturi:

  • Dreptul de a primi informații despre prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, art. 13 din Legea 133/2011),
  • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, art. 14 lit. a din Legea 133/2011),
  • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor catre alti operatori referitoare la cererea de ștergere (dreptul de ștergere, Art. 14 lit. a și art. 16 din Legea 133/2011),
  • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționarea procesării, Art. 16 din Legea 133/2011),
  • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu scopul de a opri procesarea (dreptul la obiecții, Art. 16 din Legea 133/2011),
  • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ acordat pentru a opri o prelucrare a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, Art. 5 alin. 2 din Legea 133/2011).
  • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere in cazul in care considerați că prelucrarea datelor reprezintă o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, Art. 27 alin. 1 din Legea 133/2011).

Informații despre dreptul dvs. de a obiecta în conformitate cu 16 alin. 1 din Legea 133/2011

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment cu privire la prelucrarea datelor dvs. în baza art. 5 alin. 5 lit. e (prelucrarea datelor bazată pe interesul legitim al Operatorului sau al unei terțe părți), în cazul în care există motive legate de situația dvs. particulară. Dacă vă opuneți, nu vom mai prelucra datele dvs. personale, cu excepția cazului în care putem dovedi motive convingătoare și aplicabile ale prelucrării, care depășesc interesele, drepturile și libertățile dvs. sau prelucrarea servește pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta (daca va fi cazul). Obiecția poate fi făcută fără formalitate și trebuie adresată responsabilului nostru pentru protecția datelor ale cărui date de contact le găsiți la punctul 1. d) de mai sus.

Datorită posibilelor modificări ale legii, ar putea deveni necesară o modificare a acestor notificări privind protecția datelor. În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări, prin plasarea notificării actualizate pe pagina web. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul dvs., vă vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.

Întreabă METRO
Îți acordăm suportul de care ai nevoie 
Suntem mereu aici pentru a te ajuta
Contactează-ne