Declarație de consimțământ

 

Prin prezenta,  îmi manifest acordul privind prelucrarea datelor mele personale de către ICS ”Metro Cash&Carry Moldova” SRL (sediul: mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Chișinăului 5, R. Moldova) și METRO Cash & Carry Deutschland GmbH (sediul: Metro- Straße 8, 40235 Düsseldorf, Germania) pe care le-am introdus în formularul online de înregistrare a clienților, precum și cele care sunt colectate în timpul tranzacțiilor comerciale cu METRO, pentru realizarea următoarelor scopuri de către operator:
realizarea obligațiilor legale precum și a intereselor legitime ale operatorului în legătură cu vânzarea produselor alimentare și nealimentare, cum ar fi dar nu se limitează la: perfectarea legitimației de client, oferirea suportului și deservirii clienților, raportărilor către autoritățile publice de resort, prelucrării datelor în cadrul grupului, evaluarea și îmbunătățirea serviciilor etc.);
ținere a evidenței consumatorilor ce au procurat sau care intenționează să procure de la METRO produse alimentare și nealimentare;
transmiterea informațiilor despre campaniile de marketing direct, publicitate, reduceri, oferte speciale, precum și pentru contactarea cu scopul de a realiza sondaje, obținerea feedback-ului clientului (cu condiția exprimării consimțămîntului expres în acest sens prin bifare, în rubricile anterioare).
onorarea altor obligații ce rezultă din raportul juridic stabilit cu clienții.

Declar că am înțeles sensul acestei declarații, aceasta fiind expusă într-un limbaj simplu și accesibil, și îmi exprim consimțămîntul în mod liber, specific și informat privind prelucrarea datelor mele personale (ce sunt indicate mai jos) pentru scopurile ce sunt descrise în prezenta declarație. De asemenea, ca urmare a accesării link-ului: https://www.metro.md/gdpr,  consimt că am fost informat despre drepturile ce-mi revin, precum și despre modalitatea de prelucrare a datelor mele cu caracter personal.

Notă: Acest consimțămînt poate fi retras în orice moment, fără efect retroactiv, printr-o notificare în formă liberă expediată către ICS ”Metro Cash&Carry Moldova” SRL, pe adresa de e-mail: info@metro.md , cu subiectul ”Retragerea consimțămîntului”. Totuși, Clientul trebuie să rețină că retragerea consimțămîntului nu afectează legalitatea prelucrării datelor personale înainte de retragerea consmțămîntului. În cazul oricăror întrebări legate de această declarație de consimțămînt vă rugăm să nu ezitați să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor pe e-mailul: info@metro.md.