CONDIŢII GENERALE DE VÂNZARE

stabilite de Î.C.S METRO CASH & CARRY MOLDOVA S.R.L.

(în continuare denumit “METRO”)
(Sediul: MD-4839, str. Chișinăului 5, s. Stăuceni, mun. Chișinău, Republica Moldova, IDNO: 1004601002738)
Prin prezentul document, METRO stabileşte termenii şi condiţiile privitoare la accesul Clientului şi dreptul acestuia de a 
cumpăra produse din Magazinele METRO din Moldova.

 


1. METRO vinde prin sistemul de autoservire, mărfuri alimentare şi nealimentare, către persoane juridice şi persoane fizice, înregistrate în baza sa de date, pe baza legitimaţiilor de Client (in continuare „Card METRO”). Mărfurile sunt achiziţionate în scopul revânzării, prelucrării şi/ sau a utilizării lor ca produse pentru consum final.

2. Reprezentanţii autorizaţi ai Companiilor sau persoanele fizice (numiţi in continuare clienţi METRO), au acces în Magazinele METRO după ce prezintă Cardul METRO . Cardul METRO nu este transmisibil.

3. În cazul în care, se constată sau există bănuieli rezonabile că Clientul utilizează cardul Metro contrar prezentelor condiţii, reprezentantul Metro are dreptul de a solicita un act de identitate pentru a verifica atât identitatea acestuia, cât şi faptul dacă într-adevăr Clientul este posesorul de drept al legitimaţiei date. 

4. Clientul declară pe proprie răspundere că a luat cunoștință despre faptul că accesul cu minori (până la 18 ani) în magazinele Metro este permis doar în condiţiile în care aceştia sunt însoţiţi şi supravegheaţi de părinţi, tutore sau alţi însoţitori, ce au vârsta mai mare de 18 ani. De asemenea, Clientul este obligat de a efectua supravegherea permanentă a minorului/minorilor care îl însoțesc, în scopul evitării producerii unor eventuale prejudicii acestuia/acestora, companiei Metro, ori faţă de terţi, asumându-şi întreaga răspundere în condiţiile producerii acestora.

5. Clienţii METRO pot efectua cumpărături în Magazinele METRO, numai pe baza Cardului METRO. Emiterea și predarea Cardului METRO către titular, este condiționată de prezentarea unui act de identitate. Clientul - persoană juridică, este obligat să se asigure că doar titularii de legitimații autorizați, fac cumpărături în numele său, în Magazinele METRO, iar persoanele fizice îşi asumă obligaţiunea de a utiliza legitimaţia doar personal, fără a o transmite persoanelor terţe. 

6. Cardul de Client este proprietatea METRO. Pierderea acestuia trebuie notificată imediat către METRO. 

7. Clientul - persoană juridică, este obligat să informeze METRO printr-o notificare scrisă sau utilizând datele de contact ale METRO publicate pe www.metro.md (furnizând în același timp și documentele justificative) în caz de: schimbarea adresei juridice inclusiv punctului de lucru și a adresei poștale; schimbarea codului TVA; modificarea domeniului de activitate; schimbarea rechizitelor bancare; modificarea datele de contact; schimbări referitoare la titularii de legitimații (retragerea/adăugarea titularilor); insolvabilitate sau în caz de suspendarea/încetarea activității. Obligaţia de notificare îi revine şi persoanei fizice, în cazul în care îşi modifică cel puţin una din datele indicate de către aceasta în formularul de înregistrare.

8. Metro are dreptul de a bloca cardul METRO în momentul în care identifică ca datele Clientului sunt incomplete sau eronate.

9. Dacă titularul cardului (sau persoanele minore care îl însoțesc), deteriorează un bun și/sau deschid sau deteriorează ambalajele bunurilor, indiferent de motiv, intenționat, din imprudenţă sau neatenţie, titularul legitimației este obligat să cumpere întregul set din care face parte bunul deteriorat și/sau întregul conținut al ambalajului deteriorat. Dacă acţiunile prejudiciabile indicate anterior sunt săvârşite de o persoană, ce-l însoţeşte pe titularul card-ului Metro, cu vârsta mai mare de 18 ani, atunci titularul cardului Metro are obligaţia de a comunica reprezentanţilor METRO datele de identitate a persoanei vinovate (nume, prenume, adresă etc.)

10. Autoservirea se poate efectua numai din spațiile de vânzare accesibile, aflate la sol sau pe rafturile situate la înălțimea joasă.

11. Bunurile rămân în proprietatea METRO, până in momentul în care contravaloarea produselor cumpărate a fost achitată integral.

12. Prin plata sumei facturate, titularul Cardului METRO confirmă acceptarea bunurilor și lipsa defectelor vizibile. Bunurile vor putea fi returnate/schimbate în cazurile prevăzute de lege și numai în ambalajul original (nedeteriorat), împreună cu factura/bonul de plată în original.

13. Clientul va permite personalului desemnat de METRO efectuarea controlului privind conformitatea mărfurilor cumpărate cu factura emisa. Controlul se va efectua în spațiul dintre casele de marcat și ieșirea din magazin. În cazul în care detectorii antifurt emit semnale sonore, Clientul se obligă sa colaboreze cu personalul de pază pentru clarificarea situației.

14. Verificarea aparatelor electrice sau electronice se va face numai la bancul de probe (atunci când este posibil), în prezența operatorului de vânzări, doar în acest caz Metro poartă responsabilitate pentru conformitatea acestora. De asemenea, METRO nu garantează faptul că marfa cumpărată de Client corespunde sau nu scopurilor prevăzute de producător.


15. Nu este permisă intrarea în Magazinele METRO cu sacoșe, bagaje, marfă achiziționată din alte magazine, aparatură foto, aparatură acustică sau aparate de filmat, acestea urmând a fi depuse în locurile special amenajate de la intrarea pentru clienți.

16. Este interzisă staționarea la o distanță mai mică de 2,5 m față de utilajele de ridicat și transportat marfa sau trecerea pe sub sarcina ridicată la înălțime.

17. Este interzis accesul la instalațiile electrice și la echipamentele tehnice din Magazinele METRO (instalații, utilaje, mașini etc.)

18. Clientul se obligă să respecte atât semnalizările de securitate permanente (panouri, culori, etichetare) cât și semnalizările ocazionale (comunicare verbală, semnal acustic, semnal luminos, gest semnal, lanțuri semnalizare/ interdicție).

19. În cazul cauzării companiei METRO a prejudiciilor materiale ca urmare a încălcării de către Client (sau a persoanelor însoțitoare) a obligațiilor asumate prin prezentele Condiții Generale de Vânzare sau a prevederilor legale în vigoare, Clientul se obligă să despăgubească METRO corespunzător prejudiciilor cauzate. 

20. În cazul în care Clientul suferă vătămări corporale și/sau pagube materiale, în urma nerespectării condițiilor prevăzute mai sus, METRO este exonerată de orice răspundere, Clientul urmând să suporte consecințele.

21. Parcarea și folosirea autoturismelor pe teritoriul METRO se face pe răspunderea proprie a Clientului și a persoanelor care îl însoțesc. Clientul se obligă să asigure securitatea bunurilor sale personale (a însoțitorilor săi), METRO neavând nici o obligație în acest sens.

22. În cazul în care Clientul nu va respecta normele generale de conduită sau condițiile prezentului document, METRO poate întrerupe relațiile sale cu Clientul . Drept consecință, titularul Cardului Metro își va pierde dreptul de acces si de a achiziţiona produse din Magazinele METRO, Clientul având obligația de a returna Cardul METRO nevalid.