Termenii şi Condiţiile Programului de Loialitate METRO PLUS

1. “METRO PLUS” este programul administrat și operat de către ICS METRO Cash & Carry Moldova SRL, în continuare METRO, prin care Membrii primesc  Puncte, pe care le pot utiliza ca modalitate de plată la procurarea produselor din magazinele METRO sau schimba pe cadouri METRO PLUS.          
2. “Membrul” este orice Consumator Final posesor de card METRO, care nu este participant la alte programe de loialitate organizate de METRO și este înregistrat în METRO PLUS.        
3. “Punctul(ele)” reprezintă unitatea monetară METRO PLUS și constituie suma Punctelor de Bază și a Extra Punctelor. 
4. “Punctul(ele) de Bază” sunt Punctele primite în urma achizițiilor de produse din magazinele METRO, pentru uz personal. 
5. “Extra Puncte” sunt Punctele primite pe perioada promoțiilor METRO PLUS, comunicate de către METRO. 
Suplimentar Extra Puncte se acordă: 
 + 100 la înregistrare; 
 + 100 la prima achiziţie după înregistrare; 
 + 150 cadou de zi de naștere (acordate doar dacă clientul face cumpărături în luna în care este ziua sa de naștere). 
6. Membrul este de acord ca prin înregistrarea în METRO PLUS, să se considere că a citit și a înţeles termenii și condițiile programului și confirmă că se obligă  să le respecte pe acestea și orice modificare comunicată de către METRO în perioada de desfășurare a METRO PLUS.  
7. METRO își rezervă toate drepturile de a modifica Termenii și Condiţiile. Modificările vor intra în vigoare după publicarea Termenilor și Condiţiilor modificate pe  www.metro.md.  
8. Punctele nu sunt negociabile, rambursabile în bani și nu pot fi transferate, acordate sub forma de cadou, premiu sau recompensă niciunei alte persoane terţe,  cu excepţia cazului când se solicită transferarea de către Membru prin completarea unui formular la biroul Intrare Clienţi.             
9. Membrii vor fi personal responsabili pentru toate costurile, impozitele și taxele impuse de legislaţia în vigoare ce ţin de primirea beneficiilor.  
10. Înregistrarea ca membru în METRO PLUS este voluntară și deschisă tuturor Consumatorilor Finali, deţinători de card METRO, cu condiţia că nu sunt participanţi în alte Programe de loialitate organizate de către METRO. 
11.În momentul înregistrării în programul de loialitate, deţinătorii de carduri METRO furnizează date de contact și informaţii personale pentru a deveni Membru  METRO PLUS. Membrul garantează că toate informaţiile furnizate sunt corecte. Membrul este de acord ca toate datele pe care le-a furnizat către METRO în  scopul înregistrării în METRO PLUS, cât și informaţiile privitoare la cumpărăturile efectuate, să fie prelucrate de către METRO, în conformitate cu dispoziţiile Legii  privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011 (cu modificările ulterioare),în scopul menţinerii raporturilor dintre METRO și Client, informării  Clientului cu privire la ofertele periodice de vânzare METRO, prospectării comerciale, efectuării de marketing direct precum și să fie transmise transfrontalier, în  scopul stocării și prelucrării. Clientul are dreptul la acces, informaţie, intervenţie și opoziţie, privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu  dispoziţiile legale în materie. 
12. Fiecare posesor de card METRO poate fi înregistrat o singura dată ca și membru METRO PLUS. 
13. Membrii pot aduna Puncte prin achiziţia de produse pentru uz personal, achitate cu numerar, card de debit/credit sau prin orice altă modalitate de plată  agreată de către METRO. Punctele vor fi trecute în contul Membrului în termen de 48 de ore. 
14. Membrii primesc 1(unu) Puncte de Bază în urma achiziţiei de produse pentru uz personal, efectuată la METRO în valoare de 10(zece) MDL inclusiv TVA și  dublu Puncte de Bază pentru produsele marcă proprie METRO. Nu se acordă Puncte de Bază la achiziţia produselor din Poșta Metro și din categoriile:  Tutun(410), Ambalaje(51), Zahăr(382), Ulei(380), Vouchere Cadou(372). Membrul va primi maxim 2 000(două mii) Puncte de Bază pe zi, indi- 
ferent de valoarea achiziţiilor efectuate.              
15. Membrii pot primi Extra Puncte ca urmare a îndepliniirii anumitor condiţii, care vor fi comunicate prin intermediul www.metro.md sau prin orice altă metodă  de comunicare, decisă de către METRO.  
16. Punctele acumulate expiră și vor fi anulate pe data de 31 Ianuarie a fiecărui an. 
17. Nu este posibil să se deţină un sold negativ de puncte pe contul de Membru.                   
18. În cazul în care un Membru returnează conform prevederilor legale un produs pentru care a primit Puncte, acestea vor fi deduse din contul Membrului. 
19. Membrii nu pot primi Punctele în fracţii.          
20. Pentru verificarea soldului de Puncte, Membrul poate contacta biroul Intrare Clienţi, din magazinele METRO. Soldul se acordă în formă tipărită sau, la cerere,  poate fi expediat prin unul din canalele de comunicare indicate în formularul de înregistrare. Soldul Punctelor METRO PLUS poate fi vizualizat direct pe bonul  fiscal sau la ecranele caselor de marcat. 
21. Punctele pot fi utilizate de către Membru ca modalitate de plată, la procurarea produselor pentru uz personal din magazinele METRO, în baza numărului de  Puncte acumulate. 
22. La utilizarea punctelor colectate ca modalitate de plata pentru achitarea produselor cumpărate din magazinele METRO, valoarea soldului de puncte se va  scădea cu 10(zece) puncte pentru valoarea sumei de 1(unu) MDL inclusiv TVA. 
23. Punctele pot fi schimbate doar la prezentarea cardului personal de client lizibil, iar METRO își rezervă dreptul de a solicita un act de identitate. 
24. Membrul este responsabil de evidenţa termenului în care pot fi utilizate Punctele. În cazul în care Membrul nu reușește să utilizeze Punctele acumulate pâna  la data expirării, METRO nu își asumă nici o responsabilitate și nu va achita careva prejudicii pentru omiterea termenului din oricare motiv. 
25. Statutul de Membru este valabil atât timp cât Membrul este posesorul unui Card METRO valabil, conform condiţiilor generale de vânzare METRO, cu  excepţia cazului în care statutul este anulat de către Membru în conformitate cu acești termeni si condiţii. Punctele vor expira imediat la data încetării statutului  de Membru. 
26. METRO își rezervă dreptul de a refuza înregistrarea sau excluderea din program a oricăror Membri, care nu întrunesc condiţiile programului. 
27. Soluţionarea conflictelor apărute în temeiul termenilor și condiţiilor se va încerca prin negocieri între Membru și METRO.Toate plângerile și disputele trebuie  comunicate către METRO în termen de 10 zile lucrătoare de la data survenirii evenimentului, după care niciun Membru nu va putea ridica nicio pretenţie împotriva METRO.