Înregistrare client nou

Aplică pentru cardul METRO

Condiții generale de vânzare METRO Moldova

stabilite de I.C.S METRO CASH & CARRY MOLDOVA S.R.L. (în continuare denumit “METRO”)

Prin prezentul document, METRO stabileşte termenii şi condiţiile privitoare la accesul Clientului şi dreptul acestuia de a cumpăra produse din Magazinele METRO din Moldova.

 

 1. METRO vinde prin sistemul de autoservire, mărfuri alimentare şi nealimentare, către persoane juridice şi persoane fizice, înregistrate in baza sa de date, pe baza legitimaţiilor de client. Mărfurile sunt achiziţionate în scopul revânzării, prelucrării şi/ sau a utilizării lor ca produse pentru consum final.

 2. Clientul este de acord ca toate datele pe care le-a furnizat către METRO în scopul eliberării legitimaţiei de client, cât şi informaţiile privitoare la cumpărăturile efectuate, sa fie prelucrate de către METRO, in conformitate cu dispoziţiile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011 (cu modificările ulterioare), în scopul menţinerii raporturilor dintre METRO şi Client, informării Clientului cu privire la ofertele periodice de vânzare METRO, prospectării comerciale, efectuării de marketing direct precum şi să fie transmise transfrontalier, în scopul stocării și prelucrării. Clientul are dreptul la acces, informaţie, intervenţie si opoziţie, privind prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

 3. Reprezentanţii autorizaţi ai Companiilor sau persoanele fizice (numiţi in continuare clienţi METRO), au acces în Magazinele METRO după ce prezintă legitimaţia de client cu poză tip buletin sau legitimaţia de client plus un document de identitate. Un Client METRO poate fi însoţit de încă doua persoane care să-l ajute.

 4. Clientul declară pe proprie răspundere că a luat la cunoștință despre faptul că accesul cu copii în magazinele Metro este permis doar în condiţiile în care aceştia sunt însoţiţi şi supravegheaţi permanent de către părinţi sau de către ocrotitorii legali. De asemenea, clientul declară că va exercita permanent supravegherea minorului/minorilor care îl însoțesc, în scopul evitării producerii unor eventuale prejudicii acestuia/acestora ori faţă de terţi, asumându-şi întreaga răspundere în condiţiile producerii acestora.

 5. Clienţii METRO pot efectua cumpărături in Magazinele METRO, numai pe baza legitimaţiei de client. Emiterea si predarea legitimaţiei către titulari, este condiţionata de prezentarea unui act de identitate. Clientul - persoana juridica, este obligat să se asigure că doar titularii de legitimaţii autorizaţi, fac cumpărături în numele său, in Magazinele METRO.

 6. Legitimaţia de client este proprietatea METRO. Pierderea acestei legitimaţii trebuie notificată imediat în scris către METRO.

 7. Clientul persoana juridica, este obligat sa depună către METRO, o solicitare scrisă (furnizând in acelaşi timp si documentele justificative) in următoarele situaţii: schimbă adresa (juridica, punct de lucru, poştala), schimba codul TVA, modifica domeniul de activitate, schimba rechizitele bancare, modifica datele de contact,  schimbări referitoare la titularii de legitimaţii (retragere autorizare, adăugare titulari), insolvabilitate/ faliment, încetarea activităţii.

 8. Dacă titularul de legitimaţie (sau persoanele care îl însoţesc), deteriorează un bun si/sau deschid sau deteriorează ambalajele bunurilor, indiferent de motiv, intenţionat ori accidental, titularul legitimaţiei este obligat să cumpere întregul set din care face parte bunul deteriorat si/sau întregul conţinut al ambalajului deteriorat.

 9. Autoservirea se poate efectua numai din spatiile de vânzare accesibile, aflate pe sol sau pe rafturile situate la joasa înălţime.

 10. Bunurile rămân in proprietatea METRO, până in momentul in care contravaloarea produselor cumpărate a fost achitata integral.

 11. Prin plata sumei facturate, titularul legitimaţiei confirmă acceptarea bunurilor şi lipsa defectelor vizibile. Bunurile vor putea fi returnate/ schimbate în cazurile prevăzute de lege si numai in ambalajul original (nedeteriorat), împreună cu factura/bonul de plată in original.

 12. Clientul va permite personalului desemnat de METRO efectuarea controlului privind conformitatea mărfurilor cumpărate cu factura emisa. Controlul se va efectua in spaţiul dintre casele de marcat si ieşirea din magazin. In cazul în care detectorii antifurt emit semnale sonore, clientul se obliga sa colaboreze cu personalul de paza pentru clarificarea situaţiei.

 13. Verificarea aparaturii electrice sau electronice se va face numai la bancul de probe (atunci când este posibil), în prezenta operatorului de vânzări. METRO nu garantează faptul ca marfa cumpărata de client corespunde sau nu scopurilor prevăzute de acesta.

 14. Parcarea si folosirea autoturismelor pe teritoriul METRO se fac pe răspunderea proprie a clientului si a persoanelor care îl însoţesc. Clientul se obliga să asigure securitatea bunurilor sale personale (a însoţitorilor săi), METRO neavând nici o obligaţie în acest sens.

 15. Nu este permisă intrarea în Magazinele METRO cu sacoşe, bagaje, marfa achiziţionată din alte Magazine, aparatură foto, aparatura acustică sau aparate de filmat, acestea urmând a fi depuse in locurile special amenajate de la intrarea pentru clienţi.

 16. Este interzisa staţionarea la o distanta mai mica de 2,5 m fata de utilajele de ridicat si transportat marfa, sau trecerea pe sub sarcina ridicata la înălţime.

 17. Este interzis accesul la instalaţiile electrice si la echipamentele tehnice din Magazinele METRO (instalaţii, utilaje, maşini etc.)

 18. Clientul se obliga sa respecte atât semnalizările de securitate permanente (panouri, culori, etichetare) cat si semnalizările ocazionale (comunicare verbala, semnal acustic, semnal luminos, gest semnal, lanţuri semnalizare/ interdicţie).

 19. In cazul in care METRO suferă prejudicii ca urmare a încălcării de către Client (sau a persoanelor însoţitoare) a obligaţiilor asumate prin prezentele Condiţii Generale de Vânzare sau a prevederilor legale in vigoare, clientul se obliga sa despăgubească METRO corespunzător prejudiciilor cauzate.

 20. In cazul in care Clientul suferă vătămări corporale si/ sau pagube materiale, in urma nerespectării condiţiilor prevăzute mai sus, METRO este exonerata de orice răspundere, clientul urmând sa suporte consecinţele.

 21. METRO poate întrerupe relaţiile sale cu Clientul în orice moment, fără a fi nevoit sa argumenteze acest lucru. Relaţiile vor fi întrerupte automat în cazul în care Clientul își încetează activitatea, din orice motive. în acest caz, titularii legitimaţiilor emise îşi pierd dreptul de acces în Magazinele METRO, Clientul având obligaţia de a returna toate aceste legitimaţii de client.